hostneverdie logo tinyHOSTNEVERDIE Hosting Your Promising Future
Now hosting over 25,000 domains !

ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ล่าสุด เมื่อวันที่ 01/02/2017
thai
uk
HostNeverDie ™ Hosting logo
hostneverdie hosting your promising future

HOSTNEVERDIE ™ นโยบายการให้บริการ

HOSTNEVERDIE Hosting มีนโยบายการให้บริการ ดังนี้
นโยบายการสั่งซื้อ
 • บริการของทางบริษัทมีรายละเอียดถูกต้องตรงตามสเปคที่ให้ไว้ในหน้าเว็บทุกประการ
 • ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
  • a. ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ htpp://www.hostneverdie.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • b. ลูกค้าสามารถเข้าดูรายละเอียดสินค้า แต่ละชนิดได้ที่หน้าเว็บไซต์ เมื่อลูกค้าพึงพอใจในสินค้า สามารถกดสั่งซื้อได้ทันที
  • c. เมื่อกระบวนการเลือกซื้อสินค้า/บริการ เสร็จสิ้นให้ลูกค้าทบทวนรายการสินค้า โดยในหน้านี้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรายการหรือยกเลิกการสั่งซื้อได้ หากลูกค้าจะสั่งซื้อให้กดปุ่ม “ทำการสั่งซื้อ” โดยลูกค้าที่ลงทะเบียนกับทางร้านแล้วจะต้อง Log In เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่เคยลงทะเบียนกับทางร้าน ลูกค้าต้องกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มก่อนยืนยันการสั่งซื้อ
  • d. ทางบริษัทจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวเช่น เลขที่บัตรประชาชน หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลทังนี้เพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษีและส่งรายงานให้กับกรมสรรพากรเท่านั้น บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์อื่น
  • e. ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการได้โดยช่องทางธนาคารเท่านั้น โดยสามารถชำระได้ที่เคาเตอร์ธนาคาร เอทีเอ็ม หรือโอนเงินออนไลน์ ได้ตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในหน้า http://support.hostneverdie.com/payment.php?language=Thai และสามารถแจ้งชำระค่าบริการพร้อมแนบเอกสารการโอนเงินในแบบฟอร์มในหน้า http://www.hostneverdie.com/confirm-payment สำหรับรายละเอียดในการชำระเงิน สามารถศึกษาเพิ่มได้จาก นโยบายการชำระเงิน
 • ราคาสินค้า : ราคาของสินค้าที่แสดงในรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิด เป็นราคาสินค้าที่รวมค่าติดตั้งแล้ว แต่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%
 • การส่งมอบสินค้า : สำหรับบริการใดๆ นอกเหนือจาก colocation และ dedicated server ผู้ให้บริการจะดำเนินการเปิดการให้บริการ ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วน หากชำระค่าบริการมาแล้วแต่ส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุหมายเลขการสั่งซื้อหรือชื่อโดเมนหรือเบอร์ติดต่อกลับ หรือ ขาดการติดต่อภายใน 1 เดือน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ ศึกษารายละเอียดการส่งมอบได้ใน นโยบายการสงมอบสินค้า
 • การรับประกันสินค้า : เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและบริการของทางร้าน ทางร้านมีการ รับประกันสินค้าในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
นโยบายการชำระเงิน
 • ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการได้โดยช่องทางธนาคารเท่านั้น โดยสามารถชำระได้ที่เคาเตอร์ธนาคาร เอทีเอ็ม หรือโอนเงินออนไลน์ ได้ตามเลขที่บัญชีที่ระบุไว้ในหน้า http://support.hostneverdie.com/payment.php?language=Thai และสามารถแจ้งชำระค่าบริการพร้อมแนบเอกสารการโอนเงินใน แบบฟอร์มในหน้า http://www.hostneverdie.com/confirm-payment
 • หากยอดชำระเงินเกิน 1000 บาท ลูกค้าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและส่งเอกสารการหัก โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้า http://support.hostneverdie.com/payment.php?language=Thai
นโยบายการส่งมอบ
 • สำหรับบริการ Colocation (ฝาก server) ผู้ให้บริการจะเปิดให้ลูกค้าใช้บริการตามวันและเวลาที่ทั้งสองฝ่ายสะดวก โดยนัดทำสัญญาวางเครื่องที่ IDC ที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ
 • สำหรับบริการ Dedicated Server (เช่า/เช่าซื้อ server) กรณีเช่าซื้อ server ลูกค้าจะได้รับ server มือหนึ่ง แต่หากเป็นการเช่า server ลูกค้าอาจจะได้รับ server มือสองในสภาพ 90% กรณี server มีอยู่ใน stock ผู้ให้บริการจะทำการติดตั้งให้ลูกค้าใช้งานภายใน 3 วันทำการ แต่หากกรณี server ขาด stock ผู้ให้บริการจะทำการจัดซื้อ server พร้อมติดตั้งใช้งานไม่เกิน 10 วันทำการ
 • สำหรับบริการอื่นๆ นอกเหนือจากบริการข้างต้น ผู้ให้บริการจะดำเนินการเปิดการให้บริการ ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ หลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการจดโดเมน (หากมีการจดโดเมน) หากชำระค่าบริการมาแล้วแต่ส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุหมายเลขการสั่งซื้อหรือชื่อโดเมนหรือเบอร์ติดต่อกลับ หรือ ขาดการติดต่อภายใน 1 เดือน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อนั้นๆ
นโยบายการคืน-เปลี่ยนสินค้าและบริการ
 • หากลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการที่มีสเปคไม่ตรงกับในหน้าเว็บไซต์ลูกค้ามีสิทธิ์เรียกร้องการเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 30 วัน
 • ข้อยกเว้นการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า : สินค้า/บริการดังต่อไปนี้ ไม่สามารถคืนได้ โดเมน, เช่าซื้อ server, ssl certificate
 • ลูกค้าสามารถอัพเกรดสินค้า/บริการ ให้มีเสปคที่สูงขึ้นได้ (หากสินค้านั้นๆ สามารถอัพเกรดได้) โดยลูกค้าจะจ่ายส่วนต่างคิดตามระยะเวลาที่ใช้งานจริง
นโยบายการคืนเงิน
 • ผู้ใช้บริการสามารถขอคืนเงินได้ ก็ต่อเมื่อไม่กระทำการใดๆ ผิดกฎตามเงื่อนไขการใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการต้องแจ้งขอรับค่าบริการคืนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการต้องระบุเหตุผลในการขอคืนค่าบริการ
 • ข้อยกเว้นการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า : สินค้า/บริการดังต่อไปนี้ ไม่สามารถขอเงินคืนได้ โดเมน, เช่าซื้อ server, เช่า server, ssl certificate
 • ค่าบริการที่ผู้ให้บริการจะคืนให้แก่ผู้ใช้ บริการเป็นจำนวนเงินตามที่ผู้ให้บริการได้รับไว้จริงจากผู้ใช้บริการ โดยจะหักค่าบริการโอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคาร และหักค่าโดเมนเนม (หักค่าโดเมนเนมจากค่าโฮสติ้ง) ในกรณีที่ใช้โฮสติ้งแพลนที่ฟรีโดเมนเนม โดยโดเมนเนมยังเป็นของผู้ใช้บริการ 100% หากสินค้าหรือบริการมีค่าติดตั้ง (ค่า setup) ผู้ให้บริการขอหักค่าบริการดังกล่าวด้วย
 • หลังจากผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการว่าต้องการขอคืนค่าบริการ ผู้ให้บริการจะทำการปิดเว็บไซต์ทันที
 • ระยะเวลาการคืนค่าบริการจะใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน ทั้งนี้อยู่ในกระบวนการของฝ่ายบัญชี
นโยบายการให้บริการหลังการขาย
 • การติดต่อลูกค้าหากลูกค้ามีความประสงค์ ขอข้อมูล หรือมีคำแนะนำ กับทางร้านสามารถติดต่อได้ที่
  http://support.hostneverdie.com/submitticket.php?language=Thai หรือ
  - Customer Service โทรศัพท์ 02-196-1919
 • การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
  เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า คำร้องเรียนที่แจ้งผ่านมาทางร้าน จะได้รับการวิเคราะห์ ดำเนินการแก้ไข และปกปิดเป็นความลับ ทางร้านมีขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนดังนี้
  • a. ท่านสามารถร้องเรียนมายังร้านค้าผ่านช่องทางดังนี้
   ช่องทางที่ 1 ส่งจดหมายทาง email : hostneverdie@gmail.com
   ช่องทางที่ 2 แจ้งคำร้องเรียนทางโทรศัพท์ 02-196-1919
   ช่องทางที่ 3 แจ้งคำรองเรียนทาง Support Ticket
  • b. ระบุปัญหาที่ต้องการร้องเรียนอย่างชัดเจน และรายละเอียดผู้แจ้งร้องเรียนเพื่อการติดต่อกลับจากทางร้าน
  • c. คำร้องเรียนของท่านจะได้รับการรักษาไว้เป็นความลับ
  • d. คำร้องเรียนได้รับการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และแก้ไข ทางร้านจะแจ้งผลการดำเนินการกับข้อร้องเรียนให้ท่านทราบภายใน 1 วันทำการ
 • เวลาให้บริการทางโทรศัพท์ คือจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 09:00 - 17:00 น. เวลาให้บริการทาง support ticket หรือ email ตลอด 24 ชั่วโมง
Top

HOSTNEVERDIE ™
Web Hosting Provider

Quality Host
Premium Support
hostneverdie

HOSTNEVERDIE ™
Web Hosting Provider

FAST, RELIABLE,
And SECURE