Web Hosting เว็บโฮสติ้ง host คุณภาพสูง ใช้งานง่าย Reseller Hosting

HostNeverDie ™  Web Hosting โฮสต์คุณภาพสูง Host สถียร ไม่มีล่ม

hosting

การเลือกเว็บโฮสติ้ง


เมื่อมีโดเมนแล้วต่อมาคุณก็ต้องเลือกเว็บโฮสติ้งเพื่อนำเว็บไซต์ออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต ราคาไม่ใช่ตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของโฮสติ้งเสมอไป
ความเสถียรของโฮสต์และบริการหลังการขายต่างหากที่เป็นตัวชี้วัดคุุณภาพของผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกเว็บโฮสติ้ง

1. ความเร็วและความเสถียร์ของโฮสต์

นอกจากความเร็วของโฮสต์แล้วความเสถียรของโฮสต์ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน โฮสต์ที่ดีควรมีค่า uptime อย่างน้อย 99% หรือถ้าให้ดีควร 99.5% ขึ้นไป
หากเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้นั้นเสีย หรือมีเหตุที่ทำให้ใช้การไม่ได้บ่อยๆแล้ว ก็จะทำให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตไม่สามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้
ซึ่งนอกจากจะทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจแล้ว ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของธุรกิจของเราจะแย่ไปด้วย

2. เว็บคอนโทรลพาเนล

ผู้ให้บริการโฮสติ้งที่ดีควรมีเว็บคอนโทรลพาเนลให้ลูกค้า และควรเป็นคอนโทรลพาเนลที่ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชันพื้นฐานที่จำเป็นครบถ้วน

3. การบริการหลังการขาย

ผุ้ให้บริการเว็บโฮสติ้งที่ดีควรจะติดต่อได้ตลอดเวลาเมื่อโฮสต์เกิดปัญหา นอกจากการตอบสนองที่รวดเร็วแล้ว
ผุ้ให้บริการเว็บโฮสติ้งควรจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิกพอสมควร คุณคงไม่อยากฝากเว็บไซต์ ไว้กับมือสมัครเล่น ที่ขายของเป็นอย่างเดียว
แต่แก้ปัญหาอะไรไม่เป็นเลย

4. ระบบที่รองรับ

เว็บของคุณจะใช้โปรแกรมภาษาอะไรในการพัฒนา ? ชนิดและจำนวนฐานข้อมูลที่ต้องการ ? จำนวน email account ที่ต้องการ ?
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยในการเลือกเว็บโฮสติ้ง

5. ระบบสำรองข้อมูล

ผู้ให้บริการโฮสติ้งที่ดีควรสำรองข้อมูลให้ลูกค้าอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

6. ความปลอดภัย

โฮสต์ที่ดีควรมระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกัน spyware, spam, viruses, DDoS attacks หรือ phishers ได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตามความปลอดภัยขึ้นกับผุ้ใช้บริการเป็นสำคัญด้วย เช่น ควรตั้งรหัสต่างๆ ให้ปลอดภัย

Choosing a Web Host


Once you have your domain name, you will need to choose a web host. It is very important that you choose a good web host.
Good doesn't mean expensive. Good means reliable with great support. Here are some criteria for choosing a web host.

1. Reliability and speed of access

Not only should the web host be reliable and fast, it should have high uptime. Quality web hosting companies should have a
minimum uptime (the time when it is functional) of 99%. In fact, even 99% is actually too low, it really should be 99.5% or higher.

2. Web control panel

The web control panel should allow you to manage different aspects of your web account easily. Typically,
and at the very minimum, it should allow you to manage your domain name(s), database(s), email account(s), and FTP account(s).

3. Technical support

Look for hosting service provider that provide 24/7 technical support. You will be surprised at how often things go wrong at
the most inconvenient of times. Besides speed of responses, technically competency is more important. You wouldn't want to sign up
for a host that is run by a bunch of salesmen who only know how to sell and not fix problems.

4. Feature

Look for hosting service provider that provide all features you want. Ask yourself questions like
what programming language your site requires? Is it PHP or ASP ?
Number of email addresses you requires ?

5. Back up system

A good hosting company must provide a backup for your web sites. Quality web hosting companies
should provide web site backup at least once a week.

6. Security

A good hosting company should provide good security since web hosting sites are increasingly being
exploited by hackers. A web host should have a level of protection to spyware, spam, viruses,
DDoS attacks, phishers, or other threat you could conceive. After all, security greatly
depend on yourself as well.
web hosting

HostNeverDie ™
Web Hosting Provider

Quality Host
Premium Support
hostneverdie

HostNeverDie ™
Web Hosting Provider

FAST, RELIABLE,
And SECURE