หลายคนมีหลายเว็บไซต์อาจจะสับสนว่าจะใช้แพกเกจ shared hosting ที่รองรับหลายโดเมนดี หรือว่าจะใช้เป็นแพกเกจ reseller hosting ดี บทความนี้มีคำตอบครับ

หากไม่ได้มีหลายเว็บไซต์จนเกินไป เว็บไซต์ทั้งหมดเป็นเว็บที่ดูแลด้วยตัวเอง และแต่ละเว็บเป็นเว็บขนาดไม่ใหญ่นัก กรณีนี้แอดแนะนำให้เช่าเป็น shared hosting จะดีกว่า reseller hosting ครับเพราะราคาถูกกว่าพอสมควร

แต่กรณีมีหลายเว็บไซต์มาก หรือมีบางเว็บไซต์ที่ดูแลโดย web master คนอื่น กรณีแบบนี้แอดแนะนำให้เช่าเป็น reseller hosting จะเหมาะสมกว่าครับ เพราะว่าแพกเกจแบบ reseller สามารถสร้าง user account ได้หลาย account ซึ่งเราสามารถใช้แบบ 1 account ต่อ 1 domain ได้

การใช้ 1 user account ต่อ 1 โดเมนมีข้อดีหลายอย่าง เช่น ปลอดภัยกว่า(หากโดนแฮกก็จะไม่โดนเว็บไซต์ทั้งหมด) ใช้งานไม่สับสน(โอกาส upload ไฟล์ผิดโดเมน ผิด location มีน้อยกว่า) reseller เหมาะอย่างยิ่งถ้ามี webmaster มากกว่า 1 คน

ส่วนใครที่มีเว็บไซต์ใหญ่ๆ แอดก็แนะนำให้เช่าแบบ reseller hosting เช่นกัน เพราะว่าผู้ให้บริการ hosting จะมีการจำกัด inodes(จำนวนไฟล์ในระบบ) สำหรับแต่ละ user account ซึ่งเมื่อเราใช้ reseller เราสามารถสร้าง 1 user account ต่อ 1 โดเมน ซึ่งการทำแบบนี้จะทำให้เราสามารถมีจำนวน inodes ได้มากขึ้น มากกว่าการที่เราเช่า shared hosting หนึ่ง account ครับ

เรื่อง inodes ขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้ครับจะได้เข้าใจมากขึ้น สมมุติว่าผู้ให้บริการโฮสติ้งจำกัด 120,000 inodes ต่อ 1 user หากคุณมี 3 เว็บและคุณเช่า shared hosting หนึ่ง 1 แพกเกจ คุณจะถูกจำกัด 120,000 inodes ต่อ 3 เว็บไซต์ หรือเฉลี่ยเว็บไซต์ละ 40,000 inodes นั่นเอง แต่หากคุณเช่าแบบ reseller hosting สมมุติคุณสร้างมา 3 user โดยให้ 1 user account ต่อ 1 โดเมน แสดงว่าคุณใช้ได้ 120,000 inodes ต่อ 1 domain ซึ่งได้มากกว่านั้นเอง