ขออธิบายก่อนว่า unmanaged hosting คือการให้บริการโฮสติ้งเพียงอย่างเดียว ผู้ให้บริการจะแก้ปัญหาและให้บริการด้านโฮสติ้งเพียงอย่างเดียวกับลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ให้บริการ hosting จะเป็นลักษณะนี้ ส่วน managed hosting คือการให้บริการเว็บโฮสติ้งที่รวมการให้บริการด้าน software ด้วย เช่นหากเว็บไซต์โดนไวรัส โดนแฮก เราสามารถขอให้ผู้ให้บริการช่วยแก้ไขให้ได้ หรือหากติดตั้ง plugin ของ cms หรือ theme ไม่เป็นสามารถให้ผู้ให้บริการช่วยดูแลให้ได้

ส่วนมาก managed hosting จะเป็นการให้บริการสำหรับ cms โดยเฉพาะจะ support เฉพาะ cms นั้นๆ เช่น Managed WordPress hosting จะเป็นโฮสติ้งสำหรับ WordPress และรับดูแลเว็บไซต์ WordPress

ถ้าถามว่าใช้ web hosting แบบไหนเหมาะกว่ากัน ผมว่าคำตอบคงขึ้นกับผู้ใช้งานมากกว่าครับ หากมีความรู้ด้าน coding หรือ cms ใช้เป็น hosting ทั่วไปก็พอครับประหยัดกว่าด้วย แต่หากไม่มีความรู้ด้านการเขียน script หรือ cms เลย การใช้ managed hosting ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพราะสามารถขอคำปรึกษาได้เรื่อยๆ อย่างสบายใจ แต่มีข้อเสียตรงที่ค่าบริการจะสูงกว่า unmanaged hosting พอสมควร (อาจจะสูงกว่า 2-3 เท่าเลยด้วยซ้ำ)

อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการบางเจ้าเช่น Hostneverdie แม้จะให้บริการแบบ unmanaged hosting แต่หากลูกค้ามีปัญหาด้าน software ผู้ให้บริการก็ยินดีให้ความช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้