เคยสงสัยกันไหม บางเว็บไซต์มี www ส่วนบางเว็บไซต์ไม่มี www เดิมทีหลังจากมี Internet ใหม่ๆ url ของเว็บไซต์ต่างๆ จะขึ้นต้นด้วย www แต่ช่วงหลังๆ มีคนเข้าเว็บไซต์ผ่านชื่อโดเมนตรงๆ มากขึ้น webmaster จึงเอา www ออก

ส่วนคำถามที่ว่า www กับไม่มี www มีผลต่อ seo ไหม คำตอบคือไม่มีครับ แต่ http กับ https มีผลต่อ SEO ครับ ดังนั้นเราควรซื้อ SSL มาติดตั้งที่เว็บไซต์เพื่อให้รองรับ https

เราสามารถทำให้เว็บไซค์ของเราให้ไม่มี www โดยเเก้ไฟล์ .htaccess ดังนี้

#Force non-www: 
RewriteEngine on 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.example\.com [NC] 
RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [L,R=301]

หรือถ้าชอบแบบ www ให้ใส่โค้ดดังนี้ใน .htaccess

#Force www: 
RewriteEngine on 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example.com [NC] 
RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [L,R=301,NC]

สรุปจะใช้แบบไหนก็ได้ครับ แล้วแต่ชอบไม่มีผลต่อ seo แต่อย่างได้