เว็บไซต์เป็นช่องทางการโปรโหมตธรุกิจทางออนไลน์ที่ดีที่สุดเพราะลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและตลอดเวลา แต่ผู้ชมเว็บบางคนผ่านมาก็ผ่านไปเปิดเว็บแปปเดียวก็ปิดเว็บ คงจะดีกว่าไม่ใช่น้อยถ้าคนเข้าเว็บใช้เวลากับเว็บไซต์เรานานๆ และติดใจเข้ามาชมใหม่เรื่อยๆ วันนี้เราจะมาแบ่งปันเทคนิก 10 วิธีในการจีบลูกค้าให้ติดใจเว็บของเรา

  1. Focus on great design การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีนอกจากการออกแบบให้สวยงาม ทันสมัยแล้วยังต้องออกแบบให้ใช้งานได้ดีและใช้ง่ายด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและประทับใจให้กับผู้ใช้งาน
  2. Remember Readability เนื้อหาในเว็บเพจควรจัดระเบียบให้สวยงามเรียบร้อย เพื่อให้น่าอ่าน การจัดเรียงเว็บไซต์อย่างไม่เป็นระเบียนสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีให้กับผู้ใช้งาน
  3. Easy Navigation เว็บไซต์ที่ดีต้องมี navigation ที่จัดเจนและใช้งานง่าย ผู้ใช้งานจะได้หา content ที่ต้องการได้ง่าย
  4. Shorter Paragraphs ไม่ควรเขียนย่อหน้าที่ยาวเกินไป หากเนื้อหายาวควรแบ่งเป็นย่อหน้าสั้นๆ หลายๆ อัน เพื่อให้ดูน่าอ่านมากขึ้น ใช้รูปประกอบบ้างก็ดี
  5. Relevant Keywords หาก rank ของ keywords ได้อันดับดี แต่เนื้อหาในเว็บไซต์ไม่เกี่ยวข้องกับ keyword ควรปรับโดนด่วน เพราะมีผลต่อ bounce rate
  6. Convincing Call-To-Action เราควรวาง call-to-action (CTA) เช่น call now, subscribe, visit us in store ให้ดี และดึงดูดให้ลูกค้าคลิก CTA ของเราให้ได้มากที่สุด
  7. Focus On An Internal Link Strategy เราควรใช้กลยุทธ์การวาง link ภายในให้ดี เพื่อให้ user อยู่กับเว็บไซต์ของเราได้นานที่สุด ใช้ external link เท่าที่จำเป็น
  8. Ensure That Links Open In A New Tab เมื่อใช้กลยุทธ์ link ภายในที่ดี เราควรเลือกที่จะให้ link เหล่านั้นเปิดใน new tab มากกว่า ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านเนื้อหาได้พร้อมๆ กันหลายๆ tab ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน
  9. Pay Attention To Page Load Times หาก user ใช้เวลารอเว็บเพจเปิดนานเกินไป จะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีให้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ เวลาในการโหลดเว็บไซต์ในมือถือยิ่งสำคัญเพราะทำให้เกิด bounce rate ได้ง่ายกว่าการเปิดเว็บไซต์จาก pc หรือ laptop ความเร็วในการโหลดเว็บไซต์ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือคุณภาพของ hosting เราควรเลือกผู้ให้บริการ web hosting ที่มีคุณภาพเว็บไซต์จะได้โหลดได้ไวและไม่ล่มบ่อย
  10. Keep Mobile Top-Of-Mind user ที่เข้าเว็บไซต์ผ่านมือถือมักมีความอดทนต่ำกว่า user ที่เข้าเว็บผ่าน desktop ดังนั้นเว็บไซต์ที่ดีควรออกแบบในรูปแบบ responsive design เพื่อสร้างประสบการณ์ใช้งานเว็บไซต์บนมือถือที่ดีให้กับ user

ที่มา : https://support.hostneverdie.com/index.php/knowledgebase/56/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%86.html