รับทำโฆษณา Google Adwords และ Facebook

บริการโปรโหมทเว็บไซต์ ติดหน้าแรก Google ทันที เพิ่มลูกค้าใหม่ให้ธุรกิจคุณ
และรับดูแลโฆษณาบน Facebook เพื่อเพิ่มยอดขายและยอดผู้ติดตาม

Google Ads Package


หากลูกค้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด แคมเปญจะเปิดตัวภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับข้อมูลแบบสอบถามโฆษณา

ตั้งแคมเปญโฆษณาเป็นกลุ่ม
การวางโฆษณาและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
เขียนสำเนาการขายโฆษณา
ทำหน้า Landing Page ที่กำหนดเป้าหมาย (หากจำเป็น)
กำจัด Keyword เชิงลบ
การปรับราคาเสนอ
ติดตาม Conversion
เพิ่ม Google Map กับโฆษณา (หากจำเป็น)
มีรายงานและการวิเคราะห์แคมเปญรายเดือน
มีผู้จัดการบัญชีเฉพาะด้านคอยดูแล

Facebook Ads Package


การให้คำปรึกษาและการพัฒนากลยุทธ์แคมเปญโฆษณาแบบตัวต่อตัว ข้อควรพิจารณาบางประการ ที่เราพูดถึงคือการเลือกผู้ชมที่เหมาะสมตามขอ้ มูลประชากรความสนใจส่วนตัวพฤติกรรมออนไลน์ สถานที่ตั้งและอื่น ๆ เช่น การพิจารณางบประมาณการใช้จ่ายโฆษณา
การใช้งานแคมเปญโฆษณาที่ออกแบบมาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เปน็ อย่างดีเช่นการสร้าง โอกาสในการขายการรับรู้ถึงแบรนด์การสร้างข้อความการดูวิดีโอการติดตั้งแอปและการเข้าชม เว็บไซต์

ออกแบบครีเอทีฟโฆษณา
การวางโฆษณาและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
เขียนเนื้อหา
มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ใช้รหัสติดตามกลุ่มเป้าหมาย
จัดการรีมาร์เก็ตติ้งของกลุ่มเป้าหมาย
มีผู้จัดการบัญชีเฉพาะด้านคอยดูแล