promos
แจ้งยืนยันการโอนเงิน

* สำหรับเอกสารสำหรับออกใบกำกับภาษี ลูกค้าสามารถอัพโหลดเอกสาร เช่น ภ.พ. 20 หรือนามบัตร ได้ค่ะ

ชำระเข้าธนาคาร

* Invoice Number อยู่ใน email ตอนสั่งซื้อค่ะ
* หากแจ้งค่าบริการย้อนหลังให้แนบเอกสารมาด้วยค่ะ
* สำหรับบริษัทที่หัก ณ ที่จ่าย หลังชำระให้ scan สำเนาใบหักส่งมาที่ [email protected] และเอกสารตัวจริงรบกวนส่งให้ตามที่อยู่บริษัททางไปรษณีย์ด้วยนะคะ


ส่งข้อความเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ ทีมงานจะเปิดแอคเค้าท์/ต่ออายุแอคเค้าท์ให้ลูกค้าโดยเร็วที่สุด หากไม่ได้รับอีเมลการใช้งาน กรุณาตรวจสอบเมลขยะ หรือหากไม่เจออีกกรุณาติดต่อ [email protected]

แจ้งชำระเงินไม่สำเร็จ กรุณาแจ้งชำระเงินทาง [email protected]