ทดลองใช้งาน Hosting ฟรี 7 วัน

Hostneverdie Free Hosting Service

ทดลองใช้งาน Hosting

ลูกค้าสามารถขอทดลอง hosting หรือ vps กับ Hostneverdie ได้ฟรี 7 วัน จุดประสงค์ที่ให้ทดลองใช้ host ก็เพื่อให้ลูกค้าได้ทดสอบความเร็วของ web server และทดสอบ script ว่าสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นหรือไม่


วิธีขอทดลอง hosting

1. สั่งซื้อบริการ hosting หรือ vps ผ่านหน้าเว็บ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ระบบออก invoice ให้ชำระเงินเฉพาะค่าโดเมนในกรณีที่สั่งซื้อโดเมน

2. ในกรณีที่ไม่มีโดเมน ลูกค้าสามารถทดลอง hosting โดยเข้าเว็บผ่าน IP

3. ติดต่อ [email protected] โดยใช้ email ที่สั่งซื้อ แจ้งขอทดลองใช้งาน web hosting

4. เจ้าหน้าที่จะส่ง account ให้ทดลองใช้งาน หลังจาก 7 วันหากพอใจในบริการค่อยชำระค่าบริการ