คู่มือการใช้งาน Directadmin

* Overview

ภาพรวม

Directadmin เป็น Web Control Panel ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็น web control panel ที่สามารถทำความเข้าใจและใช้งานได้ง่าย นอกจากนี้ directadmin ยังเป็น web control panel ที่รันได้เร็วและมีความเสถียรอีกด้วย การเข้า directadmin ให้พิมพ์ \"www.yourdomain.com:4229\" ใน web browser หากไม่สามารถใช้งานผ่าน port 4229 ให้ติดต่อพนักงานฝ่ายบริการลุกค้าของ Hostneverdie Hosting directadmin