คู่มือการใช้งาน Directadmin

* Site Summary / Statistics / Logs

Site Summary

Site Summary / Statistics / Logs เป็นเมนูที่ใช้ดูข้อมูลต่างๆของ Host (Web Server) ในส่วนของเรา ได้แก่

 1. บันทึกการใช้งานและข้อผิดพลาด
 2. ข้อมูลทางสถิติต่างๆ
 3. รายละเอียดการใช้งานต่างๆ เช่น พื้นที่, ปริมาณการรับส่งข้อมูล, จำนวน Account ต่างๆ, การตั้งค่า เป็นต้น
directadmin statistics

 1. บันทึกการใช้งานและข้อผิดพลาด
  • Backed up Apache Logs เป็นลิ้งค์ไปยัง File Manager ใน Directory ที่เก็บไฟล์ Log (บันทึกการทำงาน) ของ Apache (โปรแกรม Web Server) ไม่ได้ใช้พื้่นที่ในส่วนของท่านในการเก็บ และเป็นเจ้าของโดย Admin ท่านจึงไม่สามารถลบได้
  • User History เป็นลิ้งค์ไปดูประวัติปริมาณการรับส่งข้อมูล และพื้นที่ที่ใช้งานย้อนหลัง แบบสรุปในแต่ละเดือน
  • Apache Usage Log เป็นลิ้งค์ไปดูบันทึกการใช้งาน Apache
  • Apache Error Log เป็นลิ้งค์ไปดูบันทึกความผิดพลาดที่เกิดกับ Apache
  directadmin statistics
 2. ข้อมูลทางสถิติต่างๆ directadmin statisticsคลิกที่ชื่อโดเมนจะเป็นการลิ้งค์ไปดูข้อมูลทางสถิติของโดเมนนั้นๆ