คู่มือการใช้งาน Directadmin

* Backups & Restore

Backups & Restore

Create/Restore Backups เป็นเมนูที่ใช้ในการสำรองข้อมูล และกู้ข้อมูลต่างๆบน Host ของเรา ส่วนประกอบและฟังก์ชั่นที่ใช้งานหลักๆได้แก่ directadmin backup restore

 1. ส่วนของการสำรองข้อมูล เลือกรายการข้อมูลที่จะสำรอง โดยมีตัวเลือกดังนี้
  • Website Data (ข้อมูลเวป)
   • Domains Directory สำรองไฟล์ทั้งหมดของทุกๆ Domain ของท่าน บน Host โดยเป็นเพียงหัวข้อเดียวที่จะสำรองไฟล์ต่างๆที่อยู่ในโฟลเดอร์ public_html, private_html, public_ftp, logs ที่อยู่บน Host ของท่าน หัวข้ออื่นๆจะเป็นการสำรองข้อมูลระบบในด้านต่างๆเท่านั้น
   • Subdomain Lists สำรองรายการ Subdomain ทั้งหมดของท่าน แต่ไม่รวมถึงไฟล์ข้อมูลหรือไฟล์เวปต่างๆ นั่นคือระบบจะสำรองเพียงรายชื่อ Subdomain ที่ท่านมีอยู่เท่านั้น ใช้สำหรับเวปที่มี Subdomain จำนวนมาก
  • E-mail (อีเมล)
   • POP Accounts สำรองรายชื่อ POP E-mail Account ของท่าน
   • Forwarders สำรองส่วนของ Forwarders(ระบบส่งต่ออัตโนมัติ) ที่ท่านสร้างไว้
   • Autoresponders สำรองส่วนของ Autoresponders(ระบบตอบรับอัตโนมัติ) ที่ท่านสร้างไว้
   • Vacation Messages สำรองส่วนของข้อความสำหรับวันหยุดต่างๆ
   • Mailing Lists สำรองรายชื่ออีเมลของท่าน
   • E-mail Settings สำรองการตั้งค่าอีเมลของท่าน
  • FTP (ข้อมูลเกี่ยวกับ FTP)
   • Ftp Accounts สำรองรายชื่อ Account สำหรับ FTP
   • Ftp Settings สำรองการตั้งค่า FTP
  • Databases (ฐานข้อมูล)
   • Databases สำรองฐานข้อมูลทั้งหมด
  • จากนั้นกดปุ่ม Create Backup ระบบจะดำเนินการสำรองข้อมูลตามที่ท่านได้เลือกไป และหากข้อมูลมีขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาซักหน่อยซึ่งหากระบบทำการสำรองข้อมูลเสร็จแล้วจะส่งเมลไปแจ้งยัง E-mail Address ของท่าน
 2. Link ไปยัง File Manager ใน Directory ที่เก็บไฟล์ Backup เป็นลิงค์ที่จะนำไปสู่เมนู File Manager ใน Directory ที่เก็บไฟล์ Backup ท่านสามารถ Download ไฟล์ Backup ลงมาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้จากตรงจุดนี้โดยการคลิกที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการและควรทำเป็นประจำหลังการ Backup เพื่อให้มั่นใจว่าไฟล์ Backup ของท่านถูกเก็บไว้คนละที่กันกับไฟล์ต้นฉบับdirectadmin backup restore
 3. ส่วนของการกู้ข้อมูลจากข้อมูลที่สำรองไว้
  • เลือกไฟล์ Backup ที่ท่านต้องการนำกลับมาแทนที่ข้อมูลปัจจุบันจาก Drop Down List แล้วกดปุ่ม Select Restore Options
  • จากนั้นเลือกรายการข้อมูลที่จะ Restore แล้วกดปุ่ม Restore Selected Items
  directadmin backup restore