คู่มือการใช้งาน Directadmin

* MySQL

MySQL Management

MySQL Management เป็นเมนูที่ใช้จัดการกับฐานข้อมูล ฟังก์ชั่นที่ใช้งานหลักๆในเมนูนี้ได้แก่directadmin mysql

  1. Create New Database คือเมนูที่ใช้สร้างฐานข้อมูลใหม่ โดยฐานข้อมูลที่จะสร้างนั้นต้องมีการระบุ user ที่จะจัดการฐานข้อมูลนั้นๆ ซึ่งเลือก user ได้ 2 แบบ คือ
    1. สร้าง user ขึ้นมาใหม่
    2. ใช้ user เดิมที่มีอยู่แล้วdirectadmin mysql
  2. phpMyAdmin คือลิ้งค์ที่เป็นทางลัดไปสู่โปรแกรม phpMyAdmin ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง ลบ หรือแก้ไขฐานข้อมูล อีกทั้งยังใช้ในการเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล ตลอดจนเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลเหล่านั้น แต่การจะเข้าไปจัดการฐานข้อมูลได้นั้นจะต้องทำการ login เสียก่อน หากเราคลิกที่เมนู phpMyAdmin จะมีกล่อง login เด้งขึ้นมาอัตโนมัติ นอกจากนี้การเข้าถึง phpMyAdmin ยังสามารถเรียกใช้โดยการป้อน Domain name ของคุณได้เลย ตัวอย่างเช่น http://www.hostneverdie.com/phpmyadmindirectadmin mysql
  3. Delete คือการลบฐานข้อมูล ซึ่งมีขั้นตอนดังรูป directadmin mysql
  4. Upload a Database Backup คือการนำข้อมูลที่ backup เอาไว้ก่อนหน้านี้ มาแทนที่ข้อมูลในฐานข้อมูลปัจจุบันโดยจะต้องมีไฟล์ backup ของฐานข้อมูลซึ่งเป็นไฟล์ .gz เสียก่อน การ download backup ของฐานข้อมูลใดๆ ให้กดปุ่ม download ข้างๆ ฐานข้อมูลนั้นๆ directadmin mysql