คู่มือการใช้งาน Directadmin

* Domain Setup

Domain & Sub Domain

Domain Setup เป็นเมนูที่ใช้จัดการกับโดเมนของเรา ส่วนประกอบและฟังก์ชั่นที่ใช้งานหลักๆได้แก่ directadmin domain management

 1. รายชื่อ Domain ที่มี
 2. Add Another Domain ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการเพิ่ม ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก และไม่ต้องมี www. หรือ http:// อยู่ในชื่อโดเมน
  • สามารถกำหนด Bandwidth และ Disk space ของ Domain name นี้
  • สามารถกำหนดเปิด/ปิด การใช้งาน Secure SSL, CGI Access, PHP Access ของ Domain name นี้directadmin domain management
 3. Change a Domain Name เลือกชื่อโดเมนที่ต้องการเปลี่ยน แล้วใส่ชื่อโดเมนใหม่ directadmin domain management
 4. Delete ติ๊กหลังชื่อโดเมนที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม Delete จะพบหน้า Confirm ดังรูปข้างล่าง กดปุ่ม Delete เพื่อยืนยันการลบ directadmin domain management


Subdomain Management เป็นเมนูที่ใช้จัดการกับ Subdomain ของเรา ส่วนประกอบและฟังก์ชั่นที่ใช้งานหลักๆได้แก่ directadmin subdomain management

 1. รายชื่อ Subdomain ที่มี
 2. Add Sub-domain ใส่ชื่อ Subdomain ที่ต้องการเพิ่ม แล้วกดปุ่ม Create directadmin subdomain managementเมื่อสร้าง Subdomain แล้ว ระบบจะสร้างโฟลเดอร์ที่มีชื่อเดียวกันกับ Subdomain นั้นให้โดยอัตโนมัติ โดยไปดูโฟลเดอร์นั้นได้ตามขั้นตอนดังนี้ directadmin subdomain management
 3. Delete ติ๊กหลัง Subdomain ที่ต้องการลบ หากต้องการลบโฟลเดอร์ที่ผูกกับ Subdomain นั้นไปด้วย ให้ติ๊กที่ Remove Directory Contents ด้วย จากนั้นจึงกดปุ่ม Delete Selected