คู่มือการใช้งาน Directadmin

* Password Protected Directory

Password Protected

Password Protected Directories เป็นเมนูที่ใช้ป้องกันการเข้าถึง Directory ต่างๆของท่านบน Host (Web Server) โดยการตั้งชื่อและรหัสผ่านในการเข้าถึง Directory ที่ต้องการป้องกัน directadmin password protected

 1. รายชื่อ Directory ที่ตั้ง Password ไว้แล้ว หากคลิกที่ Directory ใดจะไปที่หน้าแก้ไขข้อมูลการป้องกัน Directory นั้นๆ
 2. Find a Directory to password Protect เป็นลิ้งค์ไปยัง File Manager (สามารถเข้าจากเมนู File Manager ได้เช่นกัน) หากท่านต้องการตั้งค่าการป้องกัน Directory ใด ให้คลิกที่ลิ้งค์ Protect ของ Directory นั้นๆ directadmin password protected จากนั้นระบบจะให้ตั้งค่าต่างๆที่ใช้ในการป้องกัน Directory ดังนี้
  • Protected Directory Prompt: ข้อความที่เราต้องการให้แสดง ตอนที่ระบบถาม User และ Password ในการเข้าสู่ Directory นี้เช่น ใส่ไปว่า You Have to Login to Enter This Directory
  • Set/Update User: ระบุ user
  • and Password: ระบุ Password
  • Re-Enter Password: ระบุ Password อีกครั้งให้เหมือนกับครั้งแรก
  directadmin password protectedทีนี้เรามาลองเข้า Directory ที่ตั้งค่า Password ป้องกันไว้ ผ่านทาง Web Browser จะเห็นว่ามีกล่องให้กรอก user และ password เด้งขึ้นมาและแสดงข้อความที่เราได้ตั้งค่าไว้ด้วย directadmin password protected